top of page

כתב עברי קדום

אלף בית כתב כברי קדום
IVRI KADUM

:

מאמר מאת ד"ר מלי נפחא

 

אבותינו והקדומים שחיו בארץ ישראל קראו וכתבו עברית, אבל האותיות שהם השתמשו בהן היו שונות מאלה בהן אתם קוראים עכשיו.
הכתב העברי הנוכחי הוא בעצם כתב אשורי מרובע אותו למדו היהודים בגלות בבל לאחר שגורשו מארץ ישראל. אז מהו הכתב העברי הקדום בו כתבו השופטים שמשון ודבורה, המלכים דוד ושלמה, אחאב ואליהו הנביא? כתב שהוא קצת דומה לכתב של ימינו. אבל לא בדיוק.

 

X

אין ספק שמי שהמציא את הכתב הזה דיבר עברית. למשל האות עין נראית כמו עין ופה כמו פה וריש כמו ראש ושין כמו שן וכף כמו כף יד. תו היא סימן   וטית פשוט   מוקף בעיגול. יש אותיות קצת יותר מורכבות כמו אלף. שנראית כמו ראש של שור. שנקרא בעברית גם אלוף. משם נולדה האלף כתב שלנו ועם סיבוב של 90 מעלות גם ה    היוונית הלטינית ולכל לשונות אירופה.

X

A

אני מלמד את הילדים בכתה ד' את הא"ב העברי הקדום. כך הם מבינים את מקור הצורה של האות והשם שלה. גם קדמות העברית והיות מהסוגי הכתב המודרני  הקדומים בעולם מחזקת את ההזדהות עם השפה העברית.אני מלמד את הילדים בכתה ד' את הא"ב העברי הקדום. כך הם מבינים את מקור הצורה של האות והשם שלה. גם קדמות העברית והיות מהסוגי הכתב המודרני  הקדומים בעולם מחזקת את ההזדהות עם השפה העברית.

בכתה ה הילדים כבר כתבו סיפורים קצרים ופענחו את הכתוב במטבעות מהמרד הגדול נגד הרומאים ומשפטים מצבת מישע מלך מואב זה מחייה את הימים הקדומים בעיני הילדים ונותן לסיפורי המקרא וההיסטוריה תחושת מציאות.

bottom of page